Nyheder

14.09.2022 // Lars Bjerregaard Brøns

Opdatering på forbedring af trafiksikkerheden i vores område.

Hermed en opdatering på forbedring af trafiksikkerheden i vores område.

Vej og Park i Hvidovre Kommune har informeret at de har fået politietsgodkendelse på et skitse på en hævet flade ved Parallelvejs udmunding i Vestre Strandvej.

Derfor har de kontaktet en entreprenør og fået et tilbud på at etablere denne flade samt de nye vejbump på Parallelvej og reetableringen af vejbumpene på Vestre Strandvej.

De to 40 km/t-bump på Parallelvej kan etableres for omkring 27.000 kr. + moms per. stk. (dem vi grundejere finansierer med de 200kr mere i kontingent).

Da det er en rigtig god pris i forhold til, hvad kommunen frygtede (pga stigende asfaltpriser), så har de accepteret tilbuddet.

Entreprenøren forventer at udføre arbejderne med de i alt fem bump ultimo september/primo oktober 2022.

Dvs. vi allerede snart i år får:

- En ny hævet flade ved Parallelvejs udmunding i Vestre Strandvej.
- Reetableret de to slidte fartbump på Vestre Strandvej som to helt nye fartbump (med samme 30 km/t begrænsning som før).
- To nye vejbump på Parallelvej (dem vi finansierer).

Ydermere vil kommunen også male store 40 km/t skilte på vejbanen, ved alle tre indfaldsveje til vores område (Tidspunkt for etablering af dette er på vej).