Nyheder

29.01.2023 // Lars Bjerregaard Brøns

Status på fjernvarme

Hermed rundsendt status fra Hvidovre Fjernvarmeselskab på fjernvarme i vores område (Nymarken) modtaget 24-01-23:

Et skridt tættere på fjernvarme i 4 områder

Vi har arbejdet på højtryk for at udarbejde 4 projektforslag, der dækker 4 områder i Hvidovre, som vi nu kan sende til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. I samarbejde med Hvidovre Kommune har vi koordineret afsendelsen af de 4 projektforslag, for at samle den kommunale godkendelsesproces i forbindelse med flere fjernvarmeudbygningsprojekter. Hvidovre Kommune forventer, at projekterne er færdigbehandlet i løbet af foråret.

De 4 områder, hvor projektforslagene er sendt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen er 1) Avedøre Landsby, 2) Rebæk Syd & Præstemosen, 3) Nymarken & Mågeparken og 4) Strandmark Nord. Konkret betyder det, at områderne er et skridt tættere på at få etableret fjernvarme. I nedenstående figur ses faserne, som et udbygningsprojekt skal igennem, før der kan etableres fjernvarme. Avedøre Landsby, Rebæk Syd & Præstemosen, Nymarken & Mågeparken og Strandmark Nord er kommet til fase 2.

Fjernvarme fase 2

Hvis projekterne godkendes i Kommunalbestyrelsen, kan vi gå i gang med næste fase, der handler om at projektere og skitsere projekterne i et udbud, og vi håndterer projekterne i den rækkefølge, som Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse har fastlagt i udbygningsplanen.

Forsinkelse af fjernvarmeudbygningen i Avedøre Landsby

Vi forventer dog, at der vil være en forsinkelse i området, der hedder Avedøre Landsby, da vi afventer en afgørelse fra Fredningsnævnet og en kommunal godkendelse af en ændring af plangrundlaget, der er nødvendig, før vi kan etablere fjernvarmen. Vi har fået at vide, at vi kan forvente en endelig afgørelse i august/september 2023 fra Hvidovre Kommune.

Foreligger afgørelsen tidligere, kommer vi tidligere i gang. I mellemtiden forbereder vi, så meget vi kan, så vi kan gå i gang med at etablere fjernvarme i 2023 i overensstemmelse med udbygningsplanen.

Status på fjernvarmeudbygningen i Rebæk Nord og Nord for jernbanen

I områderne Rebæk Nord og Nord for jernbanen er vi i fase 3, hvor vi arbejder med at projektere og skitsere projektet. I fase 3 er det nødvendigt, at der foretages en række undersøgelser af fx etableringen af varmecentralen eller dimensioneringen af ledningsnettet. Disse undersøgelser foretages af et eksternt rådgiverfirma, der i øjeblikket er under ekstraordinært pres pga. den store efterspørgsel på alternative og grønne varmekilder end naturgas og olie. Vi har derfor oplevet en ekstraordinær ventetid på de forespurgte undersøgelser. Samtidig er der undervejs dukket flere forhold op, der kræver yderligere undersøgelse. Vi forventer, at beboerne i området kan forvente, at der udsendes information om hvordan fjernvarmen bliver etableret, og hvad det vil koste, i starten af foråret.

 

Varme hilsner fra

Hvidovre Fjernvarmeselskab