Information

Historien

Grundejerforeningen NYMARKEN blev etableret den 24. November 1940 i gårdejer Jensen Blochs hjem på gården NYMARK.

Der var 20 grundejere i Nymarken og de 15 var mødt frem. Heinrich Thorsø, Helge Olsen og J.P. Jensen blev valgt til den første bestyrelse, sammen med 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Den første Generalforsamling blev afholdt den 28. december 1940 med 16 deltagere. Bestyrelsen blev herefter sammensat som følger: Heinrich Thorsø, Formand. Helge Olsen, Kasserer. J.P. Jensen, Sekretær. J. Andersen og Hr. Møller blev Revisorer.

Vi kunne derfor fejre 70 år jubilæum 24. november 2010.

Information til ejendomsmæglere


Medlemspligt
Der er tinglyst medlemspligt i grundejerforeningen.

 

Kontingent

Det årlige kontingent for et kalenderår udgør kr. 100.

Tilmelding til Betalingsservice tilskyndes og gøres med disse informationer: PBS nr.: 6751431, debitor gr. nr. 1, samt kundenr. der fremgår af giro indbetalingskortet fra grundejerforeningen. Savnes sidstnævnte, skriv da til gf@nymarken.dk og opgiv din adresse, for at få det oplyst.

Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.

Der er ikke yderligere udgifter til vejvedligeholdelse.

 

Regnskab
Se arkivet på denne hjemmeside.

 

Gæld
Der afvikles ikke gæld igennem grundejerforeningen.
Der er ikke i grundejerforeningen påtænkt udgiftskrævende projekter.

 

Vedtægter
Se arkivet på denne hjemmeside.

 

Referat fra generalforsamling
Se arkivet på denne hjemmeside.

 

Antenneforening
Der findes ikke antenneforening for området.

Medlemmer


Grundejerforeningen er Avedøres største med 247 parceller, der omfatter følgende:

Bloch's Allé

Enghøjen: nr. 24

Engstrupgårdsvej: nr. 4-54 og 29-35 + 45-67

Engvadvej: nr. 1-19 og 22-28

Fortvænget: nr. 1-21 og 4-20

Gammel Køge Landevej: nr. 524-528 + 534-564

Kærgårdsvej: nr. 1-51 og 4-50

Nymarksvej: nr. 1-55 og 6-56

Paradisvej: nr. 1-23 og 8-24

Parallelvej: nr. 47-89 og 38-54

Vestre Strandvej: nr. 2-30

Grundejerforeninger i umiddelbar nærhed


Christiansdalparkens Grundejerforening, Engvænget 29 (30 parceller)

Grundejerforeningen Enghøjen, Engvænget 9 (24 parceller)

Enghøjparkens Grundejerforening, Enghøjparken 44 (36 parceller)

Engstrupgårds Ejerlaug, Engvadvej14 (24 parceller)

Grundejerforeningen Torndal, Rønnebærvej 4 (33 parceller)

Avedøre grundejerforening

Nyttige hjemmesider


Foreningens formænd gennem tiden


Navn Årstal
Raza Mustafa 2018 - nu
Ellen-Margrethe Dahl-Gren 2016 - 2018
Niclas Julius Gaard 2013 - 2016
Birgit Møller Enøe (Konstitueret) 2012 - 2013
Jesper Rylland 2011 - 2012
Sucie Evye Bino 2008 - 2011
Jørgen Salhauge 2004 - 2008
Anker Juhl Hugger 1997 - 2004
Mogens Jørgensen 1984 - 1997
Harry Mortensen 1978 - 1984
Svend Åge Humle 1968 - 1978
Otto Sørensen 1952 - 1968
Willy Petersen 1950 - 1952
Heinrich Thorsø 1940 - 1950