Information

Historien

Grundejerforeningen NYMARKEN blev etableret den 24. November 1940 i gårdejer Jensen Blochs hjem på gården NYMARK.

Der var 20 grundejere i Nymarken og de 15 var mødt frem. Heinrich Thorsø, Helge Olsen og J.P. Jensen blev valgt til den første bestyrelse, sammen med 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Den første Generalforsamling blev afholdt den 28. december 1940 med 16 deltagere. Bestyrelsen blev herefter sammensat som følger: Heinrich Thorsø, Formand. Helge Olsen, Kasserer. J.P. Jensen, Sekretær. J. Andersen og Hr. Møller blev Revisorer.

Vi kunne derfor fejre 70 år jubilæum 24. november 2010.

Information til ejendomsmæglere


Medlemspligt
Der er tinglyst medlemspligt i grundejerforeningen.

 

Kontingent

Det årlige kontingent for et kalenderår udgør kr. 100.

Tilmelding til Betalingsservice tilskyndes og gøres med disse informationer: PBS nr.: 6751431, debitor gr. nr. 1, samt kundenr. der fremgår af giro indbetalingskortet fra grundejerforeningen. Savnes sidstnævnte, skriv da til gf@nymarken.dk og opgiv din adresse, for at få det oplyst.

Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.

Der er ikke yderligere udgifter til vejvedligeholdelse.

 

Regnskab
Se arkivet på denne hjemmeside.

 

Gæld
Der afvikles ikke gæld igennem grundejerforeningen.
Der er ikke i grundejerforeningen påtænkt udgiftskrævende projekter.

 

Vedtægter
Se arkivet på denne hjemmeside.

 

Referat fra generalforsamling
Se arkivet på denne hjemmeside.

 

Antenneforening
Der findes ikke antenneforening for området.

Medlemmer


Grundejerforeningen er Avedøres største med 247 parceller, der omfatter følgende:

Bloch's Allé

Enghøjen: nr. 24

Engstrupgårdsvej: nr. 4-54 og 29-35 + 45-67

Engvadvej: nr. 1-19 og 22-28

Fortvænget: nr. 1-21 og 4-20

Gammel Køge Landevej: nr. 524-528 + 534-564

Kærgårdsvej: nr. 1-51 og 4-50

Nymarksvej: nr. 1-55 og 6-56

Paradisvej: nr. 1-23 og 8-24

Parallelvej: nr. 47-89 og 38-54

Vestre Strandvej: nr. 2-30

Grundejerforeninger i umiddelbar nærhed


Christiansdalparkens Grundejerforening, Engvænget 29 (30 parceller)

Grundejerforeningen Enghøjen, Engvænget 9 (24 parceller)

Enghøjparkens Grundejerforening, Enghøjparken 44 (36 parceller)

Engstrupgårds Ejerlaug, Engvadvej14 (24 parceller)

Grundejerforeningen Torndal, Rønnebærvej 4 (33 parceller)

Avedøre grundejerforening

Nyttige hjemmesider


Foreningens formænd gennem tiden


Navn

Årstal

Tahir Ullah

2021 - nu

Raza Mustafa

2018 - 2021

Ellen-Margrethe Dahl-Gren

2016 - 2018

Niclas Julius Gaard

2013 - 2016

Birgit Møller Enøe (Konstitueret)

2012 - 2013

Jesper Rylland

2011 - 2012

Sucie Evye Bino

2008 - 2011

Jørgen Salhauge

2004 - 2008

Anker Juhl Hugger

1997 - 2004

Mogens Jørgensen

1984 - 1997

Harry Mortensen

1978 - 1984

Svend Åge Humle

1968 - 1978

Otto Sørensen

1952 - 1968

Willy Petersen

1950 - 1952

Heinrich Thorsø

1940 - 1950